person

Jerry Hansson

Jönköping

Ledamot i Kommunfullmäktige
Gruppledare
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ledamot i Välfärdsutskottet

Kontakt

jerryhansson53@gmail.com

070-385 75 32