• Hem
  • Kommunpolitik
sida

Kommunpolitik

Här kan du läsa om vårt politiska arbete i Jönköping

 

Vänsterpartiets motioner

Vänsterpartiets interpellationer

Vänsterpartiets förslag till VIP 2023-2025

Valplattform 2022 Vänsterpartiet Jönköping

Vänsterpartiets kommunprogram 2019-2022

Vänsterpartiets förslag till verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 med budget för 2022

Vänsterpartiets förslag till verksamhets- och investeringsplan 2021-2023 med budget för 2021

 

Jämlikhet och rättvisa skapar det goda samhället

 

År av privatisering och orättvis fördelning har bidragit till ökad segregation och vidgade klyftor också i Jönköpings kommun. När privata företag tillåts driva skola, vård och omsorg förvandlas medborgarna till kunder. Demokrati och möjlighet att styra pengarna dit de bäst behövs försvagas. Skattepengar går till ägarnas vinster istället för till verksamheten.  

Det finns starka samband mellan ojämlikhet och sociala och hälsorelaterade problem. I ett ojämlikt samhälle har barnen sämre skolresultat, livslängden är kortare, psykisk och fysisk ohälsa mer utbredd, droganvändning och kriminalitet högre. Klass och status ökar i betydelse. Det påverkar hur vi ser på varandra, leder till ökad intolerans och kan urarta i mobbing och rasism. 

Vi vill vända utvecklingen. Med en konsekvent välfärdspolitik kan vi skapa jämlikhet och trygghet. Vänsterpartiet driver detta på alla nivåer. Välfärd är en skola där alla får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Välfärd är tillgång till bibliotek, kultur och fritidsaktiviteter. Välfärd är vård och omsorg efter var och ens behov. Välfärd är också en miljö som går att leva i. Vänsterpartiet driver på för fler gröna områden, mer förnybar energi och bättre cykelvägar. 

Vänsterpartiet gör skillnad. Vi är en pådrivande kraft i politiken i Jönköpings kommun och lägger många förslag. En del får vi igenom direkt, annat tar längre tid. Här följer några exempel:

  • Nyanställda kan få arbetsplatsförlagd undersköterskeutbildning med lön inom äldreomsorgen.
  • Möjlighet till vidare studier inom socialtjänstens områden. 
  • Alla kommunanställda som har behov av särskilda arbetskläder ska få det. 
  • Särskilda skolsocionomer ska fånga upp elever med problematisk skolgång innan problemet har vuxit sig alltför stort. 
  • Alla elever ska årligen få ta del av kulturupplevelser genom en kulturgaranti. 
  • Skolor i hela kommunen kan få resebidrag för att kunna besöka museer, teatrar och experimenthus.

Våra förslag om sex timmars arbetsdag för anställda inom äldreomsorgen och om annan organisation av hemtjänsten har ännu inte fått gehör.

Har du tankar och idéer som liknar våra? Vill du ha ett rödare och grönare Jönköping? Då är du välkommen till Vänsterpartiet!

Bli medlem!

Dela den här sidan:

Kopiera länk