Vänsterpartiet Jönköping

Jämlikhet och rättvisa skapar det goda samhället

År av privatisering och orättvis fördelning har bidragit till ökad segregation och vidgade klyftor också i Jönköpings kommun. När privata företag tillåts driva skola, vård och omsorg förvandlas medborgarna till kunder. Demokrati och möjlighet att styra pengarna dit de bäst behövs försvagas. Skattepengar går till ägarnas vinster istället för till verksamheten.

Det finns starka samband mellan ojämlikhet och sociala och hälsorelaterade problem. I ett ojämlikt samhälle har barnen sämre skolresultat, livslängden är kortare, psykisk och fysisk ohälsa mer utbredd, droganvändning och kriminalitet högre. Klass och status ökar i betydelse. Det påverkar hur vi ser på varandra, leder till ökad intolerans och kan urarta i mobbing och rasism.

Vi vill vända utvecklingen. Med en konsekvent välfärdspolitik kan vi skapa jämlikhet och trygghet. Vänsterpartiet driver detta på alla nivåer. Välfärd är en skola där alla får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Välfärd är tillgång till bibliotek, kultur och fritidsaktiviteter. Välfärd är vård och omsorg efter var och ens behov. Välfärd är också en miljö som går att leva i. Vänsterpartiet driver på för fler gröna områden, mer förnybar energi och bättre cykelvägar.

Vänsterpartiet gör skillnad. Vi är en pådrivande kraft i politiken i Jönköpings kommun och lägger många förslag. En del får vi igenom direkt, annat tar längre tid. Har du tankar och idéer som liknar våra? Vill du ha ett rödare och grönare Jönköping? Då är du välkommen till Vänsterpartiet!

Bli medlem

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Jönköping!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?