sida

Motioner

Repotell på Tändsticksområdet 2022

Utred spårburen kollektivtrafik som lösning på trafikproblemen 2022

Arbetsplatsdemokratiprojekt 2022

Mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter 2022

Utomhusscen på Värendsberget 2022   Bifallen

Stadsvandringar med guider och QR-koder 2022

Åtgärder för färre bilar i centrum 2022   Besvarad

Erbjud pensionärer skollunch till självkostnadspris 2022 Avslagen

Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd 2021  Bifallen

Inga PFAS-ämnen i kommunal verksamhet 2021  Besvarad

Busskort och försörjningsstöd 2021  Avslagen

Ätbara parker 2021  Besvarad

Utred arbetsförmåga innan avslutat gymnasium 2021  Bifallen

Äldres rätt till ett meningsfullt liv – hela livet 2021  Besvarad

Bekämpa prostitutionen i Jönköpings kommun 2021  Bifallen

Uppmärksamma Karin Juel 2020  Bifallen

Lägg ner flygplatsen 2020  Besvarad

Stärk Jönköpings kommuns antirasistiska arbete 2020  Besvarad

Utveckla Annero äldreboende 2019  Bifallen

Bättre ersättningssystem i äldreomsorgen 2019  Besvarad

Biobaserad eller återvunnen plast i kommunens verksamhet 2019  Bifallen

Insatser för skötsel av föreningsdrivna idrottsanläggningar 2019  Bifallen

Involvera föreningar och idrottsrörelse i planering av nya bostadsområden 2019  Bifallen

Medborgarkontor på kommunens bibliotek 2019  Besvarad

Mer vegetarisk mat 2019  Besvarad

Redovisa bidragen till skolkoncerner 2019  Besvarad

Satsa på ett äldreomsorgslyft 2019 Bifall 1,4,5 besvarad 2,3

Värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare 2018  Avslagen

Friytor på förskolor 2018  Avslagen

Anpassa samhällsbyggandet till klimatförändringarna 2018 Avslagen

Medborgarkontor på kommunens bibliotek 2019  Besvarad

Sommarkollo för äldre 2018  Bifallen

Gång- och cykelstråk Dalvik- Hisingsängen 2018  Besvarad

Litterära trappor i Jönköping 2018 Bifallen

Slopad karensdag för kommunanställda 2018  Avslagen

Levande och upplevelserik stadskärna 2017  Avslagen

Kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar 2017  Besvarad

Vårdhundar i äldreomsorgen 2016

Flaggdagar för nationella minoriteter 2016  Bifallen

Försök med 6 timmars arbetsdag i hemtjänsten 2016  Avslagen

Inför Vita jobb-modellen vid upphandling 2016  Besvarad

Gymnasieutbildning för elever med autismspektrumtillstånd 2016

Scener för lokal scenkonst 2015

Anslut Jönköpings kommun till den Europeiska koalitionen mot rasism 2015

Arbetskläder till förskolans personal 2015

Avskaffa TES inom hemtjänsten 2015

En cykelkommun med mountainbikeprofil 2015

Hen i det kommunala språkbruket 2015

Musikskyltar för att visa kommunens rika musikhistoria 2015

Policy för kommuns donationsstiftelser 2015

Arbetsrättslig information till ungdomar 2014

Spira – för alla! 2013

Väjningsplikt på cykelbanor 2012

Friidrottsanläggning i Gränna 2012

Hedra Carl Nyrén 2012

Informationstavlor längs Franciskusleden 2012

Rosenlunds herrgård 2012

Slå ihop Kultur- och Fritidsnämndernas förvaltningar 2011

Avgiftsfri kollektivtrafik under jul och nyår 2011

Barns möjlighet till aktiv fritid 2011

Humanitärt stöd till Gazas folk 2011

Klimatkompensera kommunens flyg- och bilresor 2011

Organisatoriska förändringar i gymnasieskolan 2011

Orättvisa könsskillnader vid lönesättning 2011

Redovisa friskolornas ägarförhållanden och ekonomiska resultat 2011

Utställning av kommunens konst 2010

Arkitekturpolitiskt program 2010

Gratis buss för barn under 7 år 2010

Dela den här sidan:

Kopiera länk