sida

Motioner

Äldres rätt till ett meningsfullt liv – hela livet 2021

Bekämpa prostitutionen i Jönköpings kommun 2021

Uppmärksamma Karin Juel 2020

Lägg ner flygplatsen 2020

Stärk Jönköpings kommuns antirasistiska arbete 2020

Utveckla Annero äldreboende 2019

Bättre ersättningssystem i äldreomsorgen 2019

Biobaserad eller återvunnen plast i kommunens verksamhet 2019

Insatser för skötsel av föreningsdrivna idrottsanläggningar 2019

Involvera föreningar och idrottsrörelse i planering av nya bostadsområden 2019

Medborgarkontor på kommunens bibliotek 2019

Mer vegetarisk mat 2019

Redovisa bidragen till skolkoncerner 2019

Satsa på ett äldreomsorgslyft 2019

Värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare 2018

Friytor på förskolor 2018

Gång- och cykelstråk Dalvik- Hisingsängen 2018

Litterära trappor i Jönköping 2018

Slopad karensdag för kommunanställda 2018

Levande och upplevelserik stadskärna 2017

Kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar 2017

Vårdhundar i äldreomsorgen 2016

Flaggdagar för nationella minoriteter 2016

Försök med 6 timmars arbetsdag i hemtjänsten 2016

Inför Vita jobb-modellen vid upphandling 2016

Gymnasieutbildning för elever med autismspektrumtillstånd 2016

Scener för lokal scenkonst 2015

Anslut Jönköpings kommun till den Europeiska koalitionen mot rasism 2015

Arbetskläder till förskolans personal 2015

Avskaffa TES inom hemtjänsten 2015

En cykelkommun med mountainbikeprofil 2015

Hen i det kommunala språkbruket 2015

Musikskyltar för att visa kommunens rika musikhistoria 2015

Policy för kommuns donationsstiftelser 2015

Arbetsrättslig information till ungdomar 2014

Spira – för alla! 2013

Väjningsplikt på cykelbanor 2012

Friidrottsanläggning i Gränna 2012

Hedra Carl Nyrén 2012

Informationstavlor längs Franciskusleden 2012

Rosenlunds herrgård 2012

Slå ihop Kultur- och Fritidsnämndernas förvaltningar 2011

Avgiftsfri kollektivtrafik under jul och nyår 2011

Barns möjlighet till aktiv fritid 2011

Humanitärt stöd till Gazas folk 2011

Klimatkompensera kommunens flyg- och bilresor 2011

Organisatoriska förändringar i gymnasieskolan 2011

Orättvisa könsskillnader vid lönesättning 2011

Redovisa friskolornas ägarförhållanden och ekonomiska resultat 2011

Utställning av kommunens konst 2010

Arkitekturpolitiskt program 2010

Gratis buss för barn under 7 år 2010

Dela den här sidan:

Kopiera länk