sida

Interpellationer

Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa 2020

Interpellation ensamkommande 2020

Interpellation om koldioxidbudgeten 2020

Kommunens arbete mot organiserad brottslighet 2020

PFAS i dricksvattnet från Vättern 2019

Arrendeavtal för idrotts- och föreningsanläggningar 2019

Kommunens investeringar i fossilindustrin 2019

Kommunala bidrag till skolkoncerner 2018

Konsekvenserna av lärarlönelyftet i Jönköpings gymnasieskolor 2015

Försvarsmaktens skjutövningar i Vättern 2016

Förutsättningar för unga med intellektuell funktionsnedsättning att få arbete 2016

Konsekvenserna av lärarlönelyftet i Jönköpings grundskolor 2016

Tillgång till förskoleplatser 2015

Arbetsrättslig information till grundskoleungdomar 2015

Arbetsrättslig information till gymnasieungdomar 2015

Arbetssituationen för chefer i äldreomsorgen 2015

Skolbibliotek i gymnasieskolor 2014

Flyktingungdomars studiemöjligheter 2014

Förstelärare i kommunens skolor 2014

Media och personlig integritet i kommunala verksamheter 2014

Skolbibliotek i grundskolorna 2014

Hemligt avtal mellan Jönköping Airport och Ryanair 2013

Vem bestämmer om hur förtätning ska ske 2012

Skjutövningar över Vättern 2012

Effekterna av sänkt krogmoms 2012

Skolbiblioteken i gymnasieskolorna 2012

Skolbiblioteken i grundskolan 2012

Städning i kommunens lokaler 2012

Vad gör kommunen för att minska barnfattigdomen 2011

Cryptosporidium i dricksvattnet 2011

Gymnasieutbildningar inom vårdsektorn 2011

Lektorstjänster i grundskolan 2011

Lektorstjänster i gymnasieskolan 2011

Läxhjälp och RUT-avdrag 2011

Personalförsörjningen inom äldrevården 2011

Nyttjande av RUT-bidrag 2011

Samhällsservice i Jönköpings kommun 2011

Tecknande av avtal med oseriösa företag 2011

Religionsundervisning i grundskolan 2010

Andel anställda med utländsk bakgrund 2010

Arbetssituationen för enhetschefer i äldreomsorgen 2010

Demokrati i gymnasieskolan 2010

Löneutvecklingen för de kommunalt anställda under avtalsperioden 2010

Medel för omtoppning av flygplatsens landningsbanor 2010

Dela den här sidan:

Kopiera länk