sida

Interpellationer

Brister i medicinsk vård på kommunens SÄBO 2022

Kulturskolans möjlighet att undervisa under skoltid 2022

Klimatanpassat byggande av kommunala skolor och förskolor 2022

Storlek och kvalitet på friskolornas skolgårdar 2022

Effekterna av det borttagna investeringsstödet till hyresbostäder 2021

Upprustning av Dalviks centrum 2021

Uppföljning av kommunens upphandlingar 2021

Indraget busskort till dem med försörjningsstöd 2021

PFAS-innehåll i Jönköpings dricksvatten 2021

Inköp av läromedel till grundskolorna 2021

Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa 2020

Interpellation ensamkommande 2020

Interpellation om koldioxidbudgeten 2020

Kommunens arbete mot organiserad brottslighet 2020

PFAS i dricksvattnet från Vättern 2019

Arrendeavtal för idrotts- och föreningsanläggningar 2019

Kommunens investeringar i fossilindustrin 2019

Kommunala bidrag till skolkoncerner 2018

Konsekvenserna av lärarlönelyftet i Jönköpings gymnasieskolor 2015

Försvarsmaktens skjutövningar i Vättern 2016

Förutsättningar för unga med intellektuell funktionsnedsättning att få arbete 2016

Konsekvenserna av lärarlönelyftet i Jönköpings grundskolor 2016

Tillgång till förskoleplatser 2015

Arbetsrättslig information till grundskoleungdomar 2015

Arbetsrättslig information till gymnasieungdomar 2015

Arbetssituationen för chefer i äldreomsorgen 2015

Skolbibliotek i gymnasieskolor 2014

Flyktingungdomars studiemöjligheter 2014

Förstelärare i kommunens skolor 2014

Media och personlig integritet i kommunala verksamheter 2014

Skolbibliotek i grundskolorna 2014

Hemligt avtal mellan Jönköping Airport och Ryanair 2013

Vem bestämmer om hur förtätning ska ske 2012

Skjutövningar över Vättern 2012

Effekterna av sänkt krogmoms 2012

Skolbiblioteken i gymnasieskolorna 2012

Skolbiblioteken i grundskolan 2012

Städning i kommunens lokaler 2012

Vad gör kommunen för att minska barnfattigdomen 2011

Cryptosporidium i dricksvattnet 2011

Gymnasieutbildningar inom vårdsektorn 2011

Lektorstjänster i grundskolan 2011

Lektorstjänster i gymnasieskolan 2011

Läxhjälp och RUT-avdrag 2011

Personalförsörjningen inom äldrevården 2011

Nyttjande av RUT-bidrag 2011

Samhällsservice i Jönköpings kommun 2011

Tecknande av avtal med oseriösa företag 2011

Religionsundervisning i grundskolan 2010

Andel anställda med utländsk bakgrund 2010

Arbetssituationen för enhetschefer i äldreomsorgen 2010

Demokrati i gymnasieskolan 2010

Löneutvecklingen för de kommunalt anställda under avtalsperioden 2010

Medel för omtoppning av flygplatsens landningsbanor 2010

Dela den här sidan:

Kopiera länk