• Hem
  • Våra politiker
Persongalleri

Våra politiker

Jerry Hansson

Jönköping Ledamot i Kommunfullmäktige, gruppledare, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i Välfärdsutskottet,

Inga Jonasson

Ölmstad Ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden, vice gruppledare

Johan Tiger

Jönköping Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, partiföreningens ordförande

Kristoffer Wolke

Jönköping Ersättare i Kommunfullmäktige, kontaktperson facklig-politiska arbetsgruppen